Steunpunt Binnenvaart valt bestuurlijk onder de Stichting Steunpunt AMVV (Algemene Maatschappij voor Varenden).

Doel van de stichting is:

‘Het verrichten van sociaal -maatschappelijk en welzijnswerk voor de opvarenden van de Rijn- en binnenvaart, dat mede gericht is op de behartiging van hun belangen en verbetering van hun burgerrechtelijke positie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’  
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. ‘Het doen functioneren van een Steunpunt Binnenvaart, een vierentwintig  uurs bereikbaarheidsservice voor de binnenvaart om te helpen/ te bemiddelen bij (veelal complexe) individuele (hulp)vragen, faciliteren bij calamiteiten en doorverwijzing naar de gewenste voorziening/organisatie/dienstverlening’.
  2. Het onderhouden van contacten met organisaties/instanties in en om de binnenvaart
  3. Het participeren in organen voor overleg en samenwerkingsprojecten.

Het bestuur * van de Stichting Steunpunt AMVV bestaat op dit moment uit: 

Hans Bruggeman (voorzitter)
Adri van der Hoeven (vice-voorzitter)
Ton van Dongen (secretaris) 
Jaco Baars ( penningmeester) 
Ad Driesprong
Erik van Toor (adviseur)  

 

* de bestuursleden van de Stichting Steunpunt AMVV zijn niet op de hoogte/hebben geen inzage in de namen van de hulpvragers of de inhoud van de hulpvragen. 

Het ‘waladres’ van Steunpunt Binnenvaart is:  

Steunpunt Binnenvaart 
p/a Scheepmakerij 340,
3331 MC Zwijndrecht

e-mail: info@steunpuntbinnenvaart.nl

Het adres van het bestuur van de Stichting Steunpunt AMVV is ook:
p/a Scheepmakerij 340.
3331 MC Zwijndrecht

e-mail: secretariaat@steunpuntbinnenvaart.nl

 KvK Amsterdam 33161972 
 NL72RABO 0136 5763 11 

                        

                           Steunpunt Binnenvaart biedt als ‘bruggetje naar de wal’ hulp bij ziekte, 
                          ongevallen, financiële en sociaal-maatschappelijke vragen en problemen.