Steeds meer jongeren die het internaat verlaten, hebben moeite met het vinden van woonruimte. De tijd dat ouders simpelweg een huis aan de wal (voor hen) kochten lijkt voorbij. Daar is door de crisis geen geld meer voor en daarbij verstrekken veel banken op dit moment minder snel een (extra) hypotheek. Inschrijven voor een huurwoning kan in de meeste plaatsen pas vanaf achttien jaar en een urgentieverklaring voor schipperskinderen is vrijwel overal verleden tijd.

Om te inventariseren hoe groot het probleem is en wat er eventueel aan te doen valt, heeft het LOVT, het (Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking) oudercommissies en directies van internaten onlangs gevraagd of, en zo ja, hoeveel jongeren problemen ondervinden bij het vinden van geschikte woonruimte.

Tijdens de laatste bestuursvergadering concludeerden de LOVT-bestuursleden al dat er grote verschillen zijn. Er zijn plaatsen (o.a Zwolle) waar schipperskinderen al vanaf hun zestiende jaar in kunnen schrijven voor een huurwoning. In andere plaatsen is dat zeventien en er zijn plaatsen waar woningbouwcoöperaties een ‘urgentiebrief’ van het internaat accepteren. Maar in de meeste plaatsen is niets geregeld en kunnen schipperskinderen pas als ze achttien zijn en van het internaat af moeten, inschrijven en wachttijd opbouwen.

De wachttijd voor een huurwoning varieert in Nederland tussen een half jaar en zes jaar, dus het is in ieder geval verstandig (bijtijds!) na te gaan hoe dat op uw internaat of in uw woonplaats geregeld is. Veel jongeren studeren nog op het moment dat ze achttien worden. Je mag soms langer op het internaat blijven om je opleiding af te ronden en er zijn gelukkig ook internaten die zelfstandige woonruimte bieden aan jongeren die nog geen onderdak buiten het internaat hebben kunnen vinden.

Altijd inschrijven

Steunpunt Binnenvaart adviseert overigens iedereen die geen woning aan de wal heeft zich ergens in te laten schrijven voor een huurwoning. Ook wie vanwege ziekte, een sterfgeval of financiële problemen moet stoppen met varen, kan vrijwel nergens meer een beroep doen op voorrang wegens urgentie. Het is dus altijd goed ergens in geschreven te staan en vast wachttijd op te bouwen. De systemen om in aanmerking te komen voor een huurwoning zijn heel verschillend. Je hebt woonbonnen, woonpassen, woonkranten, maar ook plaatsen waar alleen via internet op woningen gereageerd kan worden én plaatsen waar je, als je een jaar niet hebt gereageerd op een woning, van de wachtlijst wordt geschrapt!

Je kunt maar op één plaats ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie. Die  plaats is je domicilie. Maar je mag je wel in meerdere plaatsen inschrijven voor een huurwoning. Inschrijven kost hooguit een paar tientjes per jaar, maar dat betekent wel dat u, als u moet stoppen met varen, snel aan de beurt bent. En je kunt natuurlijk ook je gezinswachttijd gebruiken om een huis te huren op het moment dat je kind van het internaat af moet. Informatie over huurwoningen is te vinden op websites van gemeentes of plaatselijke woningbouwcoöperaties. Wie hulp nodig heeft, kan bellen met Lilian van Hiele van Steunpunt Binnenvaart