(Scheepvaartkrant - juli 2008)

ROTTERDAM - Wie zich ooit in heeft laten schrijven voor een huurhuis in, of in de omgeving van Rotterdam, doet er goed aan te controleren of de destijds verkregen woonpas nog ‘actief’ is. Doordat het systeem gewijzigd is krijgen schippers die vaak al jaren ingeschreven staan, op het moment dat ze aan de wal willen, tot hun grote schrik te horen dat ze niet meer in het systeem voorkomen. Inmiddels zijn met Steunpunt Binnenvaart afspraken gemaakt hoe dat, met behoud van de oorspronkelijke inschrijfdatum, kan worden rechtgezet.

Het gaat om woningbouwcorporaties in Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan de IJssel, Hoek van Holland, Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Die werken nu samen onder de naam Woonnet-Rijnmond (www.woonnet-rijnmond.nl).

In 2006 zijn alle computerbestanden opgeschoond om een duidelijk beeld te krijgen van het aantal woningzoekenden. Daarbij is iedereen die een jaar niet op een huis had gereageerd uit het bestand verwijderd. Onder hen zijn ongetwijfeld ook binnenvaartondernemers die zich ooit hebben ingeschreven om snel aan de beurt te zijn op het moment dat de kinderen van het internaat komen, of in geval van pensionering, ziekte of echtscheiding. Heel verstandig, want de wachttijd voor een huurwoning in en om Rotterdam bedraagt, afhankelijk van de grootte, al gauw drie tot vier jaar. Urgentieverklaringen worden alleen in zeer extreme situaties afgegeven.

Steunpunt Binnenvaart adviseert iedereen die ooit een woonpas in één van de genoemde gemeentes heeft gekregen de brief op te zoeken van de betreffende woningbouwcorporatie en daar na te vragen of de gegevens nog bekend zijn.

Als de gegevens ten onrechte verwijderd zijn, kan de woningbouwcorporatie die niet zelf terughalen. In dat geval kan contact worden opgenomen met Steunpunt Binnenvaart. Dat heeft afspraken gemaakt met Woonnet Rijnmond om de gegevens te actualiseren als kan worden aangetoond dat schippers inderdaad al langer ingeschreven stonden.

Overal anders

Ook in andere delen van Nederland komen (hele) lange wachttijden voor huurwoningen voor. Het is dus verstandig bijtijds te bedenken waar u (later) wilt gaan wonen. U kunt maar één domiciliegemeente hebben, maar u mag wel in meerdere plaatsen/systemen ingeschreven staan voor een huurwoning. De inschrijfsystemen zijn heel verschillend. Lees altijd goed de voorwaarden want er zijn plaatsen waar u écht alle rechten verspeelt als u een jaar niet op een woning heeft gereageerd!