‘Verschillen binnen tonnageklasses groter’

De gemiddelde bruto omzet van de droge ladingvaart is in 2014 en 2015 flink toegenomen. Met name de kleinste schepen en schepen boven de 90 meter zaten in 2015 (vrijwel) weer op het niveau van het goede jaar 2008. Wel blijven de verschillen binnen alle tonnageklasses groot. Dat blijkt uit de bijgewerkte versie van ‘de ontwikkeling van de jaarcijfers in de droge ladingvaart’, die onlangs werd gepresenteerd door Steunpunt Binnenvaart.

 'In de categorie 1001 tot 1600 ton zien we in 2015 bedrijven met een bruto omzet van 5 ton, maar ook schepen die in dat zelfde jaar een bruto omzet van nog geen 1,5 ton hadden. In de categorie 1601 tot 2500 ton zitten de hoogste bruto omzetten rond de 7 ton, de laagste rond de 3,5 ton.  En bij schepen van 2501 tot 4000 ton varieert de bruto omzet in 2015 van ruim vier ton tot 1,1 miljoen. Maar gelukkig gaat het de afgelopen twee jaar over de gehele linie duidelijk beter’, aldus Van Hiele.
Het idee voor de database ontstond in 2013. ‘Er werden tijdens de crisis bijna geen schepen meer verkocht waardoor met name oudere schippers met kleinere schepen niet konden stoppen met varen. Terwijl wij het idee hadden dat je ook met die schepen een prima boterham kon verdienen’, zegt Van Hiele. ‘We hebben toen zes in de binnenvaart gespecialiseerde boekhoudkantoren gevraagd ons anoniem jaarcijfers te geven. Die hebben we gebundeld. Uit de eerste cijfers, die van 2008 tot en met 2013, die werden gepubliceerd in het voorjaar van 2015, bleek dat er in álle tonnageklassen, groot en klein, enorme verschillen in bruto omzet waren. Maar in elke tonnageklasse bleken ook heel veel schepen helemaal geen last van de crisis te hebben. Wat vanuit ons werk betekende dat
banken/ instanties financiële aanvragen dus niet zo maar op basis van algemene conclusies en prognoses konden afwijzen’, zegt van Hiele. ‘En dat gebeurde in die tijd wel als je een schip wilde kopen,  SI moest maken of een kapotte motor moest vervangen.’
Hoewel het vanaf 2014 in alle tonnageklasses duidelijk beter gaat, leek het goed ook de omzetten van 2014 en 2015 nog aan de database toe te voegen. ‘Met name vanwege de enorme verschillen per tonnageklasse’, zegt van Hiele. ‘We hebben destijds in elke tonnageklasse,
per jaar, ook de vijf ‘hoogste’ en de vijf ‘laagste’ bruto omzetten uit de jaarcijfers van de betrokken boekhouders in een schema gezet. Op onze website (www.SteunpuntBinnenvaart.nl/publicaties) konden ondernemers daarmee  hun eigen omzet vergelijken met die van anderen. Dat overzicht is ruim 1850 keer bekeken en inmiddels zijn ook daar de cijfers van 2014 en 2015 aan toegevoegd.’


De gemiddelde omzet per tonnageklasse vergeleken met 2008.
 

 

Ontwikkeling_Jaarcijfers_droge_ladingvaart_2008_2015.pdf