Diverse grote havens/gemeentes hanteren een regeling half havengeld bij ziekte. Dat is prettig want wanneer je schip stil ligt, komt er meestal geen geld binnen. Er zijn wel voorwaarden aan de regeling verbonden. Je moet in de betreffende gemeente je domicilie hebben of daar (aantoonbaar) behandeld worden en een aantal gemeentes  wil zelfs dat het verzoek via Steunpunt Binnenvaart loopt om misbruik en onnodig lang bezet houden van ligplaatsen te voorkomen.

Daarnaast kan bij de grote onderlinge en coöperatieve schepenverzekeraars een ligpolis worden aangevraagd wat een flink stuk premie scheelt.  Ook dat is in zo’n periode mooi meegenomen!

Bij langdurige ziekte kan in het kader van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) bijstand voor levensonderhoud worden aangevraagd.  Al moet, voor dat dat wordt toegekend,  altijd eerst ál het eigen vermogen worden opgemaakt.  Voor 55-plussers die vanwege ernstige ziekte moet stoppen met varen is er de IOAZ.  Daar mag je naast de uitkering wel flink wat eigen vermogen houden, maar daar gelden weer andere strenge regels.  De lastigste is dat de winst uit het bedrijf om er voor in aanmerking te komen, de laatste drie jaar gemiddeld niet meer dan € 23.124 bruto mag zijn. Dat is niet veel, maar als de problemen al jaren slepen, kan het soms toch een oplossing zijn en in dit soort trieste situaties is alles het onderzoeken waard! Zeker omdat de AOW-leeftijd de afgelopen jaren flink om hoog is gegaan. Schroom niet te bellen, we denken graag met u mee!

Overigens  valt ons op dat veel schippers bij klachten vaak (te) lang wachten om naar een dokter te gaan of eerst naar allerlei onbekende huisartsen in binnen-  en buitenlandse laad- en losplaatsen gaan om vervolgens  en soms is dat maanden later, van hun eigen huisarts een minder prettige diagnose te horen.